Textový obsah

Ing. Stanislav Pařízek,
TJ SOLIDARITA PRAHA 10
Tenisová škola

Souhlas se zpracováním osobních údajů
zveřejněním jména, příjmení a času tréninku na webu
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Dávám svůj svobodný, dobrovolný a informovaný souhlas podle Nařízení GDPR
Ing. Stanislavu Pařízkovi, IČO: 18903541, se sídlem: Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 11 – Chodov, šéftrenérovi a
spolku TJ Solidarita Praha 10, IČO: 63833263, se sídlem Pod strání 3124/7a, 100 00 Praha 10 – Strašnice
se zveřejněním mého jména, příjmení, času tréninku a informace, který trenér mě trénuje, v rozvrhu tréninků na www.solidarita.cz.

  • výslovně souhlasím s tím, aby tyto osobní údaje v rozvrhu byly veřejné,
  • jsem si vědom/a toho, že svůj souhlas mohu vzít kdykoliv zpátky, a v takovém případě budou mé osobní údaje z rozvrhu smazány,
  • jsem si vědom/a toho, že neudělení či zpětvzetí tohoto souhlasu pro mě nebude mít žádné nepříznivé důsledky a nebudu nijak znevýhodněn, neboť jde o souhlas zcela svobodný,
  • jsem si vědom/a toho, že mohu požádat o přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů podle tohoto souhlasu k jinému správci či o jejich poskytnutí v elektronické podobě,
  • jsem si vědom/a toho, že mohu správce údajů požádat o informaci, které údaje o mě zpracovává, a nahlédnout do nich, dále že mohu požádat o jejich aktualizaci, doplnění, opravu nepřesností či omezení zpracování, v případě zpracování na základě oprávněného zájmu mohu vznést námitku,
  • jsem si vědom toho, že mám právo dostat na každou žádost odpověď do jednoho měsíce a že mohu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.