Podpořte nás na Facebooku!

Co je u nás nového?Vítejte na internetových stránkách TJ Solidarita Praha

Doporučujeme všem, aby přijížděli prostřednictvím MHD - v našem okolí jsou nyní nově zavedené parkovací zóny a tudíž omezené možnosti parkování.


TJ Solidarita najdete na adrese Pod Strání 3124/7a, Praha 10 Strašnice (mezi stanicemi metra Strašnická a Skalka). V areálu se nachází 8 antukových tenisových kurtů, navíc jsou celoročně k dispozici 2 kryté dvorce s umělou antukou. Dále jsou v areálu 2 antukové kurty pro nohejbal a tři beach volejbalové kurty.

Mapa kurtů

TJ Solidarita sdružuje 2 oddíly (tenisový a nohejbalový), které provozují závodní činnost, beach volejbal je provozován pouze rekreačně. Nečlenové TJ Solidarita si mohou ve volných hodinách pronajmout kterýkoliv z výše uvedených kurtů.


Upozorňujeme zájemce, že on-line rezervaci tenisových kurtů lze provést pouze pro hraní tenisu!

Informace o prováděném zpracování osobních údajů (GDPR) najdete v přiloženém souboru zde.


Pravidla pro hraní platná pro členy TO, veřejnost a závodní hráče a jejich doprovod:

V tenisovém areálu jsou zpřístupněny kurty, WC, k dispozici je dezinfekce (detailní instrukce na místě) i ostatní zázemí oddílu (šatny, sprchy atd.).

Při známkách nemoci nebude hráč vpuštěn do prostoru areálu, případně na kurt, a bude vykázán z areálu - je třeba chránit zdraví všech, včetně těch, kteří zajišťují chod areálu, případně tenisové hodiny pro mládež. Buďte prosím ohleduplní, děkujeme. Zodpovědnou osobou za zajištění uvedeného je správce TO, v případě mládeže rovněž trenér, který má daného svěřence na starosti.

Doporučujeme, aby po skončení hry hráči nejprve použili dezinfekci (k dispozici na každém dvorci), poté upraví dvorec náčiním - hrablem a síťovačkou.

Beach kurty aktuálně fungují bez omezení, včetně  šaten a sprch, které jsou mimo tenisový areál. Za TJ Solidarita vám přejeme příjemnou hru.

Tato pravidla mohou být změněna v závislosti na vývoji situace ohledně epidemie Covid-19 v ČR.


V péči o chod našeho sportovního areálu včetně jeho údržby nám významně pomáhají dotace od hl. m. Prahy - pro rok 2021 jsme obdrželi od magistrátu dotaci na provoz a údržbu areálu ve výši 160 000 Kč.

Hl. m. Praha rovněž finančně přispívá na sportování mládeže. Pro roky 2020/2021 jsme obdrželi dotaci na realizaci Projektu systémové podpory mládeže ve výši 203 740 Kč.

Ve vytváření optimálních podmínek pro sportování mládeže a obyvatel spádových sídlišť nám značně pomáhá MČ Praha 10 - pro rok 2021 jsme obdrželi od MČ Praha 10 grant ve výši 185 000 Kč.

Hlavní město Praha

Děkujeme tímto jak magistrátu, tak i MČ Praha 10 za poskytnuté finanční příspěvky, které nám pomáhají vytvářet co nejlepší podmínky pro sportování mládeže i široké veřejnosti.

+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace
Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém