Podpořte nás na Facebooku!

Co je u nás nového?Vítejte na internetových stránkách TJ Solidarita Praha

Tenisová sezóna je zahájena. Zatím bude probíhat v souladu s vládními nařízeními. Šatny a sprchy budou zavřeny, otevřeny budou toalety a okénko s občerstvením. Pohyb v areálu mimo kurty bude vyžadovat respirátor resp. roušku. Doporučujeme všem, aby přijížděli MHD, protože v našem okolí jsou parkovací zóny a tudíž omezené možnosti parkování. Beach-volejbalová sezóna by měla začít 1.5.2021.

TJ Solidarita najdete na adrese Pod Strání 3124/7a, Praha 10 Strašnice (mezi stanicemi metra Strašnická a Skalka). V areálu se nachází 8 antukových tenisových kurtů, navíc jsou celoročně k dispozici 2 kryté dvorce s umělou antukou. Dále jsou v areálu 2 antukové kurty pro nohejbal a tři beach volejbalové kurty.

Mapa kurtů

TJ Solidarita sdružuje 2 oddíly (tenisový a nohejbalový), které provozují závodní činnost, beach volejbal je provozován pouze rekreačně. Nečlenové TJ Solidarita si mohou ve volných hodinách pronajmout kterýkoliv z výše uvedených kurtů.


Upozorňujeme zájemce, že on-line rezervaci tenisových kurtů lze provést pouze pro hraní tenisu!

Informace o prováděném zpracování osobních údajů (GDPR) najdete v přiloženém souboru zde.


Pravidla pro hraní platná pro členy TO, veřejnost a závodní hráče a jejich doprovod:

V tenisovém areálu jsou zpřístupněny kurty, WC, k dispozici je dezinfekce (detailní instrukce na místě) i ostatní zázemí oddílu (šatny, sprchy atd.).

Při známkách nemoci nebude hráč vpuštěn do prostoru areálu, případně na kurt, a bude vykázán z areálu - je třeba chránit zdraví všech, včetně těch, kteří zajišťují chod areálu, případně tenisové hodiny pro mládež. Buďte prosím ohleduplní, děkujeme. Zodpovědnou osobou za zajištění uvedeného je správce TO, v případě mládeže rovněž trenér, který má daného svěřence na starosti.

Doporučujeme, aby po skončení hry hráči nejprve použili dezinfekci (k dispozici na každém dvorci), poté upraví dvorec náčiním - hrablem a síťovačkou.

Beach kurty aktuálně fungují bez omezení, včetně  šaten a sprch, které jsou mimo tenisový areál. Za TJ Solidarita vám přejeme příjemnou hru.

Tato pravidla mohou být změněna v závislosti na vývoji situace ohledně epidemie Covid-19 v ČR.


TJ Solidarita postupně vylepšuje sportovní areál zejména díky dotacím od magistrátu hl. m. Prahy. Jen v letech 2017-2019 jsme od MHMP obdrželi celkem 1,2 milionu korun na rekonstrukce a opravy a provoz areálu. Rovněž jsme od MHMP, v rámci systémové podpory mládežnického tenisu v Praze, obdrželi dotaci v roce 2017 ve výši 168 000 Kč a pro období 2018-19 částku ve výši 253 800 Kč. Tato finanční podpora od magistrátu hl. m. Prahy nám značně pomáhá v provozu našeho areálu a v rozvoji tenisové mládeže formou úhrady tenisových hal a trenérské činnosti.

Hlavní město Praha


Významnou podporou pro TJ Solidarita v roce 2020 bude rovněž grant přidělený městskou částí Praha 10 pro sportovní mládež a využití volného času ve výši 94 000 Kč.

+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace
Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém