Podpořte nás na Facebooku!

Co je u nás nového?Vítejte na internetových stránkách TJ Solidarita Praha

TJ Solidarita najdete na adrese Pod strání 7a, Praha 10 - Strašnice (mezi stanicemi metra Strašnická a Skalka). V areálu se nachází 8 antukových tenisových kurtů, navíc jsou celoročně k dispozici 2 kryté dvorce s umělou antukou. Dále jsou v areálu 2 antukové kurty pro nohejbal a tři beach volejbalové kurty. 

mapka

TJ Solidarita sdružuje 2 oddíly (tenisový a nohejbalový), které provozují závodní činnost, beach volejbal je provozován pouze rekreačně. Nečlenové TJ Solidarita si mohou ve volných hodinách pronajmout kterýkoliv z výše uvedených kurtů.

V areálu je po celý den možnost občerstvení v tenisové klubovně, odpoledne navíc ještě v hospodě, která se nachází přímo v areálu. Pro pořádání skupinových akcí lze pronajmout (viz kontakty) potřebnou část areálu, včetně zajištění služeb (grilování apod.). 

Tenisová a beach volejbalová sezóna zahajuje 23. 4. 2018

Pozor! V sekci "Jednota/Jednota/Zprávy pro členy" najdete dopis pro členy TO o příspěvcích 2018 a v přiloženém souboru pozvánku na schůzi tenisového oddílu dne 24.4. 2018 od 18 hod.

Zpráva pro řádné členy TJ Solidarita a členy oddílů tenisu a nohejbalu Solidarity - výše všech příspěvků v roce 2018 zůstává stejná jako v roce 2017 - termín platby je do 31. 3. 2018. Více viz dopis, který bude v nejbližších dnech zaslán všem členům E-mailem.

Na činnost TJ Solidarita přispívá významně Magistrát hlavního města Prahy, TJ obdržela dotací na tréninkový proces mládeže do 15 let na období zima 2016 - jaro 2017 ve výši 186 900 Kč. TJ Solidarita dále obdržela od MHMP částku 450 000 Kč na rekonstrukci tenisových kurtů.

V rámci programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech obdržela TJ Solidarita v roce 2017 od MŠMT dotaci ze státního rozpočtu ve výši 168 000,- Kč. Celá tato částka bude poskytnuta tenisové mládeži a to převážně formou úhrady tenisových hal a trenérské činnosti.

Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém
+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace