Tenisové tréninky v rámci Tenisové školy probíhají pravidelně od pondělí do pátku v odpoledních hodinách. Tenisové tréninky jsou rozděleny do třech hlavních bloků, jedná se o jarní/letní sezónu, podzimní sezónu a zimní halovou sezónu. V jarní/letní sezóně se trénuje na tenisových kurtech TJ Solidarita Praha 10 a v zimním období v tenisových halách TJ Solidarita Praha 10 (Pod Strání 7a, Praha 10 - Strašnice, mapa zde) a na Hostýnské (Hostýnská 2, Praha 10 - Malešice, mapa zde). Tréninky jsou určeny především pro děti od 4 do 18 let. Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o tento sport, naučit je fair play a hlavně správné tenisové technice, aby si kdykoliv v pozdějším věku mohly tenis zahrát. Dbáme na důkladné rozcvičení, vysvětlení jednotlivých úderů a snažíme se o postupný tenisový rozvoj. V rámci tenisového tréninku se zaměřujeme i na koordinaci hráče, jeho rovnováhu a celkový pohyb na kurtě, rovněž postupně zapojujeme do tréninku různá cvičení podporující soutěživost. Všichni trenéři Tenisové školy mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti pro práci s dětmi, trénink je přizpůsoben věku a výkonnosti daného hráče. Tenisová škola umožňuje hráčům, aby se v případě zájmu zapojili do závodního tenisu. Každoročně jsou pro děti pořádány letní tenisové kempy. Hráči Tenisové školy mohou také pravidelně chodit na kondiční přípravu, více v sekci „Kondiční příprava“. Naším přáním a cílem je, aby se tenis stal nedílnou součástí života našich svěřenců.

Co je třeba, aby mělo dítě na tenisový trénink:

Sportovní oblečení, tenisovou obuv, pití, švihadlo a vhodnou tenisovou raketu. V případě, že ještě nemáte tenisovou raketu, je zde možnost jejího zapůjčení v rámci prvních tréninků. Poté doporučujeme, aby dítě mělo vlastní raketu. Trenér Vám poradí s velikostí rakety a v případě zájmu je možné raketu objednat přímo u šéftrenéra.

Pravidla Tenisové školy:

 1. Hráči jsou připraveni včas na tréninkovou hodinu a mají odpovídající sportovní vybavení.
 2. Žádáme rodiče, aby nezasahovali do tenisového tréninku a v případě potřeby konzultace se dohodli s trenéry tak, aby to nenarušovalo tenisový trénink.
 3. Trenér může ukončit trénink v případě, že hráč opakovaně neplní pokyny trenéra. Trenér je povinen na tuto skutečnost upozornit zákonného zástupce. Zákonný zástupce nemá v tomto případě nárok na vrácení částky za daný tenisový trénink.
 4. U skupinových tréninků se hráči (zákonní zástupci) omlouvají příslušným trenérům do 19:00 předchozího dne formou SMS.
 5. U individuálního tréninku se hráč (zákonný zástupce) omlouvá do 17:00 předchozího dne příslušnému trenérovi formou SMS.
 6. Hráči musí mít zaplaceno za dané tréninkové období dle pokynů.
 7. V případě nepříznivého počasí v letní a podzimní sezóně se skupinové tréninky přesouvají do haly, kde probíhají koordinační a kondiční cvičení zaměřená na tenis.
 8. Skupinové tréninky z důvodu nemoci, školy v přírodě, dovolené aj. se nenahrazují.
 9. Při dlouhodobé nemoci (absenci) minimálně 60% za dané období řádně omluvených hodin, budou náhrady řešeny individuálně se šéftrenérem.
 10. U individuálního i skupinového tréninku platí, že pokud je odehráno půl hodiny a více a hodinu přeruší déšť, je hodina považována za odehranou.
 11. Tenisová škola má právo na změnu trenéra v případě jeho krátkodobé či dlouhodobé nepřítomnosti.
 12. TŠ negarantuje trenéra, který byl preferován ze strany zákonného zástupce, z důvodů vytíženosti trenérů.
 13. Časové možnosti tréninků vyplněné do přihlášky je nutné udávat minimálně v rozmezí tří hodin a více dní i v případě tréninku 1x týdně. Pokud budou časové možnosti omezené, TŠ negarantuje, že bude možné hráče do tréninku zařadit.
 14. Noví hráči jsou povinni vyplnit přihlášku.
 15. Stávající hráči jsou povinni vyplnit přihlášku před začátkem dané sezóny, kde uvedou možnosti tréninkových hodin.


Informace k závodnímu tenisu pro začínající hráče:

Pokud se rozhodnete, že byste rádi, aby Vaše dítě již od začátku směřovalo k závodnímu tenisu, je třeba, aby již v raném věku trénovalo minimálně dvakrát týdně a řádně si osvojilo tenisovou techniku. Postupně by mělo docházet ke zvýšení tréninkových dávek přiměřeně věku dítěte. Níže jsou uvedeny informace pro začínající hráče (zákonné zástupce) ohledně systému závodního tenisu.

Oficiální stránky Českého tenisového svazu (ČTS) jsou www.cztenis.cz. Závodní tenis je rozdělen na několik věkových kategorií (minitenis, babytenis, mladší žáci, starší žáci, dorost a dospělí). Všichni hráči, a to platí i pro minitenis či babytenis, musí být evidováni na stránkách ČTS, aby se mohli účastnit turnajů a soutěží družstev. To je jim umožněno po vyplnění tzv. „Registrace hráče Českého tenisového svazu“, kde se dále hráči řídí instrukcemi, které jim jsou odeslány na e-mail. Registrace je zpoplatněna. ČTS hráče zaeviduje, přidělí mu přihlašovací údaje a hráč získává přístup do tzv. Informačního systému. V něm se hráči mohou přihlašovat na jednotlivé turnaje, případně se mohou z turnajů odhlašovat, dále zde naleznou termínové listiny turnajů (letní sezóna trvá od poloviny dubna do konce září a zimní sezóna od prosince do poloviny dubna), rozpisy a výsledky mistrovských utkání, žebříčky hráčů/hráček všech věkových kategoriích a veškeré další informace. Je důležité věnovat pozornost přihlašování a odhlašování turnajů a veškerým instrukcím s tím spojeným (čas a způsob prezentace na turnaj atd.)

Jednotlivé kategorie:

Minitenis: 5 - 7 let, hraje se přes menší síť (minisíť) s měkkými míči určenými na minitenis. Zápas v minitenise se hraje do deseti bodů na dva vítězné sety, za stavu 1:1 na sety se hraje třetí rozhodující set, pokud je v rámci setu stav 9:9, hraje se rozhodující bod. Hráč uvádí míč do hry pomocí forehandu do vyznačeného pole, rozehrává hráč, který prohrál předchozí výměnu. Ve hře o body hrají mezi sebou chlapci s dívkami dohromady. Pokud se podaří klubu sestavit minitenisové družstvo, je možná reprezentace na Přeboru Prahy. Na turnaje se přihlašuje hráč sám přes www.cztenis.cz.

Babytenis: 8 - 9 let, hraje se s odlehčenými míči přes tenisovou síť na celý kurt. Zápas v babytenise se hraje na jeden set do 6 gamů, za stavu 6:6 se hraje tie-break. Lze se setkat i s jinými hracími systémy, např. do 4 gamů, na jeden set od stavu 2:2 na gamy nebo tzv. supertiebreak (hra do deseti bodů se servisem). Většinou záleží na pořadateli, jak nastaví pravidla. Ve hře o body hrají zápasy mezi sebou chlapci s dívkami dohromady. V rámci kategorie babytenis se hrají mistrovská utkání (soutěže družstev). Hráče nominuje klub. Na turnaj se hráč přihlašuje sám přes www.cztenis.cz.

Mladší žáci: 10 - 12 let. Počínaje touto kategorií hrají turnaje chlapci a dívky zvlášť. Hraje se se standardními míči na celý kurt. Hráči prostřednictvím svého klubu zažádají o registraci, aby mohli hrát turnaje a mistrovská utkání (soutěže družstev). Na mistrovská utkání nominuje hráče klub, na turnaje se hráč přihlašuje sám přes www.cztenis.cz. Turnaje se hrají vyřazovacím způsobem, na každém turnaji se zpravidla hraje dvouhra a čtyřhra. Turnaje jsou rozděleny do kategorií A, B, C, přičemž kategorie A má nejvyšší hráčskou úroveň. Každou sezónu jsou pořádány tzv. Oblastní přebory Prahy (P) a pro desetileté hráče kvalifikace pro Oblastní přebor Prahy (jedná se o kvalifikační turnaj na MČR).

Od této věkové kategorie ČTS eviduje tzv. „body“. Za každý vyhraný zápas je hráči přidělen určitý počet tzv. „malých bodů“. Na konci sezóny jsou malé body přepočítány na tzv. „bodovou hodnotu hráče“ (značeno v žebříčku jako BH) a hráč je umístěn na celostátním žebříčku, který najdete na www.cztenis.cz. Podle příslušného počtu velkých bodů je pak hráč nasazován na turnajích v následující sezóně. Každý hráč začíná s BH 1 (jedním velkým bodem). Hráči se mohou účastnit turnajů své věkové kategorie, ale i vyšší. Tento systém Vám v případě nejasností trenéři osobně rádi objasní.

Starší žáci: 13 - 14 let, systém je stejný jako v kategorii mladších žáků.

Dorost: 15 - 18 let, systém je stejný jako v předchozích kategoriích.

Dospělí: 18 a výše, systém je stejný jako v předchozích kategoriích.

Soutěže družstev - mistrovská utkání: V klubech, kde je závodní tenis, se zpravidla hrají i soutěže družstev, tzv. „mistráky“. Hráči daného klubu hrají ve svých kategoriích proti jiným týmům z různých klubů v rámci Prahy. Prakticky každý víkend (sobota nebo neděle, záleží na kategorii) v období od května do konce června se hraje mistrovské utkání. Na tato utkání nominuje hráče klub. Každé družstvo má svého kapitána a zástupce kapitána. Informace o soupiskách jednotlivých týmů, rozpis utkání, místo konání atd. jsou uvedeny na stránkách www.cztenis.cz.