Zprávy pro členy

Dopisy předsedů tenisového a nohejbalového oddílu jejich členům naleznete v přiložených souborech níže: