Žádáme všechny nové hráče (zákonné zástupce), kteří mají zájem o tréninky, aby vyplnili tuto přihlášku. Stejně tak stávající hráči vyplňují přihlášku vždy před začátkem daného období jarní-letní sezóna, podzimní sezóna, zimní halová sezóna, zadávají pouze základní údaje (jméno, příjmení a požadavky na trénink) nebo případně vyplní změnu stávajících údajů. Přihlášku vyplňte nejpozději 2 týdny před danou sezónou. Včasná kompletace přihlášek nám umožní vytvořit rozvrh dle Vašich požadavků.

Základní informace

Časové možnosti

Hodiny uvádějte "od - do", např. 13:00 - 19:00 znamená, že hráč může začít ve 13:00 a nejpozději skončit v 19:00.

Zákonný zástupce I

Zákonný zástupce II