Závodní hráči TJ Solidarita Praha 10 jsou registrováni u ČTS, účastní se pravidelně mistrovských utkání, turnajů, kondiční přípravy a trénují odpovídající množství hodin s klubovými trenéry, kteří mají v kompetenci závodní hráče. Celý systém závodního tenisu je nastaven a koncepčně řízen šéftrenérem TJ Solidarita Praha 10 Ing. Stanislavem Pařízkem v úzké spolupráci s vedením klubu a zástupcem Výboru TO (Tenisového Oddílu) pro závodní tenis a práci s mládeží Petrem Jakoubkem (aktivní hráč a kapitán týmu TJ Solidarita Praha 10 A (Pražská divize), 107. na CŽ dospělých v letech 2008-2010, 2. trenérská třída). Hráči jsou šéftrenérem přidělováni k jednotlivým trenérům. Rozvrh hodin sestavuje Trenérská rada (účastní se jí všichni tenisoví trenéři TJ Solidarita Praha 10 vč. zástupce Výboru TO pro závodní tenis, schází se jednou měsíčně vyjma letních prázdnin). Příslušní trenéři pak informují zákonné zástupce. 

Trenérský tým pro vás rodiče sestavil ideální podobu týdenního tréninkového plánu a počtu hodin, které by s oddílovými trenéry TJ Solidarita měli závodní hráči TO trénovat tak, aby oddíl mohl pozitivně ovlivnit výkonnost hráčů. S tímto množstvím tréninku mají hráči šanci uspět na turnajích a mistrácích, má smysl s nimi počítat do A mužstev, zahrnout je do systému podpory hráčů prostřednictvím grantů atd. Tréninkové dávky mohou být v individuálních případech upraveny z důvodů zdravotních či jiných po dohodě rodiče daného hráče se šéftrenérem, který to bude konzultovat s příslušným trenérem daného hráče a bude o tom informovat na Trenérské radě. Tréninky jsou rozděleny na letní období (od poloviny dubna do prvního týdne v říjnu kromě letních školních prázdnin) a zimní období (druhý týden října až polovina dubna). Uvedená tréninková činnost hráčů Solidarity je vedena a organizována trenéry závodních hráčů TJ Solidarita:

Baby:
Letní i zimní období min. 2x týdně - ideálně 1x sólo + 1x dvojice/trojice; případně 2x dvojice

Mladší žáci:
Zimní období - ideálně 1x sólo + 1x dvojice; případně 2x dvojice
Letní období - ideálně 1x sólo + 2x dvojice; případně 1x sólo + 1x dvojice + 1x trojice
Kromě těchto tréninků chodí hráči i na kolektivní trénink, účastní se kondiční přípravy, sparinků a turnajů.

Starší žáci a dorost:
Zimní období - ideálně 1x sólo + 2x dvojice; případně 1x sólo + 1x dvojice + 1x trojice
Letní období - ideálně 1x sólo + 2x dvojice
Kromě těchto tréninků chodí hráči i na kolektivní trénink, účastní se kondiční přípravy, sparinků a turnajů.

 

Pravidla závodního hraní TJ Solidarita Praha 10

Obecné

1. Závodní hráč je na základě vyplnění přihlášky zařazen do tréninkového programu, který se tímto zavazuje dodržovat
2. Hráč je povinen dorazit na hodinu alespoň 10 min před začátkem hodiny. Tento čas využije k řádné přípravě na hodinu (převlečení, rozcvička)
3. Hodina trvá 55 min(5 min je věnováno k přípravě na další hodinu např.: úprava kurtu, sebrání míčků, úklid pomůcek)
4. Tréninkové jednotky se může zúčastnit pouze hráč, kterému absolvování tréninku dovoluje jeho zdravotní stav. za zdravotní stav odpovídá zákonný zástupce, případně samotný hráč. Pokud je hráč zdravotně limitován, je povinen konzultovat tento stav s trenérem před začátkem tréninku.
5. Rodiče mají zákaz vstupu na kurt během tréninku či jakýmkoliv způsobem zasahovat do hodiny. Je možné pouze po konzultaci s trenérem.
6. Rodiče nebo zákonný zástupce zajistí svému dítěti potřebné pomůcky(švihadlo, raketa, tenisová obuv, pití)
7. Trenér si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu, rodiče nebo zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu nebo SMS.
8. TJ Solidarita si vyhrazuje právo na změnu trenéra a to bez předchozího upozornění. Právo na změnu trenéra musí být opodstatněno závažným důvodem (trenér nebude schopen kvůli pracovní neschopnosti či jiné závažné překážce vést hodinu).
9. V letní sezóně je možnost v době nepříznivého počasí odehrát trénink na krytých dvorcích a to i za modifikovaných podmínek( dva a více trenéru na jednom dvorci)


Omluvy


Individuální trénink - Omluva musí proběhnout do 19:00 den před omlouvaným tréninkem. Hráči nebo rodiče se omlouvají telefonicky nebo formou SMS přímo trenérovi který má danou hodinu vést. Pokud tak neučiní, hodina propadá v plné výši ve prospěch klubu.

Skupinový trénink - hráči se omlouvají přímo svému trenérovi. Při absenci na skupinovém trénink nevzniká nárok na náhradní trénink. Hodinu hradí ten kdo na ní přišel.