Kondiční příprava je nezbytnou součástí tenisového tréninku. Praktikují se zde přípravná cvičení, která hráči dále uplatňují v praxi, rozvíjí se koordinace a v neposlední řadě se zlepšuje kondice daného hráče. Nechybí ani cvičení podporující soutěživost a celkový všestranný rozvoj. Vše je přizpůsobeno věku a zdatnosti hráče. Kondiční příprava probíhá celoročně kromě letních prázdnin.
V jarní/letní a podzimní sezóně probíhá kondiční příprava v areálu Základní školy V Rybníčkách či v přilehlém parku v blízkosti tenisových kurtů TJ Solidarita Praha 10. Kondiční příprava v zimní sezóně bude probíhat v tělocvičnách Základní školy Gutova.

Co je třeba, aby mělo dítě na kondiční přípravu s sebou:
S sebou by si děti měly vzít pití, sportovní oblečení, obuv, ručník a švihadlo.

Ceník a termíny kondiční přípravy:

Podzimní sezóna
5 týdnů, 5. září - 3. října 2023
Úterý 18:10 - 19:10 děti - ročník 2017 a starší, cena 450 Kč
Kondiční příprava probíhá v areálu Základní školy V Rybníčkách nebo v přilehlém parku TJ Solidarita Praha. Děti, ať jsou připraveny minimálně 10 minut před danou hodinou u "tréninkové zdi" TJ Solidarita Praha, odkud bude společný odchod s trenérem.

Zimní sezóna

25 týdnů, 13. října 2022 - 13. dubna 2023 (vyjma vánočních a jarních prázdnin Prahy 10)
Čtvrtek 18:30 - 19:30 - ZŠ Gutova (Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10); všechny děti (nejmladší ročník 2016); cena 2800 Kč
Děti by měly být připraveny vždy 10 minut před začátkem kondiční přípravy před hlavním vchodem do školní budovy.

Jarní/letní sezóna
11 týdnů, 15. dubna - 28. června 2024
Úterý 18:10 - 19:10 děti - ročník 2017 a starší, cena 1000 Kč
Kondiční příprava probíhá v areálu Základní školy V Rybníčkách nebo v přilehlém parku TJ Solidarita Praha. Děti, ať jsou připraveny minimálně 10 minut před danou hodinou u "tréninkové zdi" TJ Solidarita Praha, odkud bude společný odchod s trenérem.

Informace o platbě a přihlášení
Kondiční příprava se platí trenérovi Stanislavovi Pařízkovi na účet 1034789147/5500, do zprávy pro příjemce zadejte: Kondice - jméno a příjmení.
Cena kondičního tréninku zahrnuje pronájem sportovního hřiště (atletický ovál, víceúčelové hřiště, v zimě tělocvična), pomůcky ke kondičnímu tréninku, odborný trénink s trenérem.
Na kondiční přípravu se přihlašuje v sekci Přihláška, kde vyjádříte pouze svůj souhlas před danou sezónou, že máte zájem, aby Vaše dítě chodilo na kondiční přípravu.
Žádáme všechny hráče, aby před začátkem daného období měli kondiční přípravu uhrazenou. Hodiny kondiční přípravy se v případě nemoci, školy v přírodě, dovolené aj. nenahrazují. V případě nepříznivého počasí v jarní/letní sezóně rozhodne trenér, zdali se trénink uskuteční, v případě zrušení bude okamžitě kontaktovat zákonné zástupce.