Nohejbalový oddíl Solidarity byl založen v roce 1967. Zapojil se do soutěží organizovaných MV ČSTV Praha a během čtyř let neustále zvyšoval svou výkonnost, až se stal v roce 1971 přeborníkem v 1. pražské nohejbalové lize - tehdy nejkvalitnější nohejbalové soutěži. V roce 1972 byla založena 1. nohejbalová liga celostátní a TJ Solidarita se stala historicky prvním přeborníkem v celé České republice v sestavě: L. Gottstein, M. Jakoubek, L. Kratochvíl, V. Löffler, V. Mašát, M. Pecl, J. Petrák, M. Procházka, F. Romportl, J. Šmejkal. Tento úspěch zopakovala i o rok později, kdy bylo mužstvo významně posíleno o hostujícího L. Hrnčíře z Hronova. Na špici 1. ligy (ne hůře než na čtvrtém místě) se pak pohybovala až do roku 1980.

V osmdesátých letech došlo k postupnému poklesu výkonnosti, který vyústil v sestup z 1. ligy nohejbalu. Později Solidarita hrála často v nejvyšších nohejbalových soutěžích (zvláště po roce 1989 po sloučení s nohejbalisty TJ Hloubětín v čele s J. Šmejkalem, J. Vocelem a J. Stojanem a následně s nohejbalisty TJ Košíře v čele s J. Hoškem, V. Ungermannem a J. Lošťákem) a dosáhla řady velmi kvalitních umístění (a titulů, zvláště v individuálních domácích i zahraničních soutěžích - na ME a MS - mezi roky 1991 a 2009 se stal např. J. Hošek 4x mistrem světa, 3x mistrem Evropy, V. Ungermann 3x mistrem světa, 3x mistrem Evropy). V posledních letech ale už nehrála na vrcholové ligové úrovni (nedostala se do Extraligy).

Nezanedbatelný byl přínos některých aktivnějších členů nohejbalového oddílu Solidarity i pro vývoj celého nohejbalu. L. Kratochvíl působil dlouhodobě jako předseda (prezident) Českého nohejbalového svazu, M. Jakoubek jako předseda Pražského nohejbalového svazu, V. Mašát působil dlouhodobě v mezinárodním nohejbalovém hnutí (IFTA) a stal se na dva roky i prezidentem IFTA (později FIFTA), J. Šmejkal (nejúspěšnější hráč nohejbalové historie, co do počtu titulů) je v současnosti trenérem české nohejbalové reprezentace, J. Lošťák se zasloužil o založení ženského nohejbalu, liga žen vznikla za účasti 4 mužstev včetně Solidarity (trenér Lošťák) v roce 1997, od té doby hrála Solidarita v 1. nohejbalové lize a získala řadu titulů v ligových a individuálních soutěžích.

V současné době hrají ženská i mužská družstva v pražských soutěžích.

Zásluhou aktivních členů nohejbalového oddílu došlo k velkému rozvoji celé TJ Solidarita - založili tenisový oddíl a následně byly postupně vybudovány tenisový areál, hřiště pro beach volejbal, šatny + klubovna, atd., M. Jakoubek je dlouhodobě klíčovým funkcionářem TJ Solidarita.