Cena individuálního tréninku v zimní sezóně je 500 Kč, v letní sezóně je 540 Kč. V případě více hráčů na kurtě se částka dělí počtem hráčů. Tréninky se platí zpětně po skončení daného měsíce.

Omluvy hráče z tréninku musí být oznámeny do 17:00 předchozího dne příslušnému trenérovi, jinak je hodina započítána.

Hráč musí být členem závodních družstev TJ Solidarita Praha. O členství rozhoduje Trenérská rada. Pokud se hráč stane členem TJ Solidarita Praha, odvádí členské (oddílové) příspěvky před danou sezónou tenisovému klubu TJ Solidarita. Hráči jsou o příspěvcích informováni vedením klubu. Veškeré další informace najdete v Hracím řádu.

Příspěvky:
Dorostenci 2 000,- Kč
Žáci 1 500,- Kč
Přípravka 1 500,- Kč

V zimní sezóně musí hráč zaplatit pronájem haly na celou zimní sezónu, hraje se v tenisových halách na Solidaritě a na Hostýnské. Cena tenisové haly je 12 000 Kč na Solidaritě a 12 000 Kč na Hostýnské. V případě více hráčů se částka dělí počtem hráčů.

V případě zájmu o trénink v době letních prázdnin, kontaktujte šéftrenéra Stanislava Pařízka, který Vám zašle aktuální rozpis trenérů, kteří jsou k dispozici.