Podpořte nás na Facebooku!

Zprávy pro členy

31.01.2021

Vážení přátelé,
Zahájení tenisové sezóny za předpokladu dobrého počasí a uvolnění vládních omezení bude předpokládáme 12.04.2021. 
Aktuální informace o předpokládaném začátku sezóny budou uveřejněny začátkem dubna na našich webových stránkách www.solidarita.cz

Členské příspěvky na sezónu 2021. Platí se dle STANOV TJ SOLIDARITA. Termín platby je bez ohledu na vývoj COVID situace do 31. 3. 2021

1. Část je členský příspěvek TJ Solidarity ve výši 1000,- Kč.

Platí pouze řádní členové TJ Solidarita (kategorie Celodenní hráči CD, CDM a Evidenční hráči CDE).
Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2021 výhradně bezhotovostní platbou na účet TJ SOLIDARITA:

Česká spořitelna č.ú. 2336851369/0800
Variabilní symbol: zůstává stejný jako v loňském roce.

Platí pouze řádní členové TJ Solidarita (kategorie CD, CDM a CDE).

2. Část je oddílový příspěvek na provoz oddílu - platí všichni členové TO:

celodenní hráči 2 000 Kč
celodenní evidenční    100 Kč
dopolední hráči 1 000 Kč
dorostenci 2 000 Kč
žáci 1 500 Kč
přípravka 1 500 Kč

Uhrazujte ho nejpozději do 31.března 2021 výhradně bezhotovostní platbou na účet TJ SOLIDARITA:

Česká spořitelna č. ú. 283615389/0800
Variabilní symbol: zůstává stejný jako v loňském roce.
Pokud jste zapomněli VS, můžete si ho najít (po zadání jména a hesla) na http://www.solidarita.cz/vybor-tj/s-26                                                                                      nebo si ho vyžádat na vmasat@seznam.cz nebo zavolat na 602 361 893.

V případě dlouhodobé nemoci, nepřítomnosti v ČR nebo ukončení aktivní činnosti je možné požádat výbor TO o statut evidenčního člena CDE. Žádosti podávejte do 15. 03. 2021

V případě neuhrazení členských příspěvků do 30. 4. 2021 bude ve smyslu platných stanov Vaše členství zrušeno.

Prosíme nové hráče spadající do kategorie dorost, žáci a přípravka, aby poskytli svá rodná čísla trenérům. Rodná čísla musíme uvést v rejstříku registrovaných hráčů pro Národní sportovní agenturu, abychom mohli žádat o finanční podporu a granty. Je to velmi důležité!!!!

Prosím ty, kteří ještě neposlali souhlas se zpracováním osobních údajů, aby tak učinili a  podepsaný scan souhlasu poslali na vmasat@seznam.cz.

Zdůrazňuji povinnost hlásit změny Vašich kontaktních údajů na adrese:

tenis@solidarita.cz

Na tuto adresu nůžete také psát Vaše přání, stížnosti či připomínky ke kvalitě tenisových dvorců, úpravy a úklidu celého areálu.

Prosím o respektování pokynů správce a dodržování Hracího řádu.
Hrací řád TO pro rok 2021 bude na www.solidarita.cz nebo v klubovně TO.


S pozdravem a přáním dobré tenisové sezóny 2021

Petr Sommer
předseda TO


Přiložené soubory

pdf info-o-provadenem-zpracovani-osobnich-udaju-2018.pdf


+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace
Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém