Podpořte nás na Facebooku!

Zprávy pro členy

      Vážení přátelé,                                                                                          11. 2. 2019

Zahájení tenisové sezóny za předpokladu dobrého počasí bude 15. 4. 2019. Posunutí termínu v závislosti na počasí je možné.

Aktuální informace o předpokládaném začátku sezóny budou uveřejněny začátkem dubna na našich webových stránkách www.solidarita.cz

 Členské příspěvky na sezónu 2019:

 1. Část je členský příspěvek TJ SOLIDARITY ve výši 1000,- Kč.

Platí pouze řádní členové TJ Solidarita ( kategorie Celodenní hráči CD, CDM a Evidenční hráči CDE).                                                                                                                                    

Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2019 výhradně bezhotovostní platbou na účet TJ SOLIDARITA :

Česká spořitelna č.ú. 2336851369/0800                                                                                   

Variabilní symbol: zůstává stejný jako v loňském roce                                                 

 

 2. Část je oddílový příspěvek na provoz oddílu - platí všichni členové TO:                   

           - Celodenní hráči                     2 000,-Kč

           - Celodenní evidenční                 100,- Kč

           - Dopolední hráči                     1 000,-Kč

           - Dorostenci                            1 500,-Kč

           - Žáci                                      1 000,-Kč                                                                  

           - Přípravka                              1 000,- Kč                                  

Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2019 výhradně bezhotovostní platbou na účet TJ SOLIDARITA :

Česká spořitelna č.ú. 283615389/0800            

Variabilní symbol: zůstává stejný jako v loňském roce.

Pokud jste zapomněli VS, můžete si ho najít na http://www.solidarita.cz/vybor-tj/s-26 nebo si ho vyžádat na vmasat@seznam.cz nebo zavolat na 602361893.

V případě dlouhodobé nemoci, nepřítomnosti v ČR nebo ukončení aktivní činnosti je možné požádat výbor TO o snížení oddílového příspěvku.                                                                                      Žádosti podávejte do 15. 3. 2019  

V případě neuhrazení členských příspěvků do 30.4.2018 bude ve smyslu platných stanov Vaše členství zrušeno.

Současně s tímto dopisem Vám budou zaslány dva dokumenty:                                                   

1. Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR                                                                 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informaci o zpracování osobních údajů dle GDPR si prosím přečtěte.                                               

Souhlas se zpracováním osobních údajů prosím vytisknout, podepsat, naskenovat a poslat zpět do 31. 3. 2019 na adresu vmasat@seznam.cz                                                                   

V případě, že nemůžete podepsaný souhlas naskenovat a poslat emailem, předejte ho nejpozději do 30. 4. 2019 správci. Je to velmi důležité!!!!    

Zdůrazňuji povinnost hlásit změny Vašich kontaktních údajů na adrese tenis@solidarita.cz

Prosím o respektování pokynů správce a dodržování Hracího řádu.                                               

Hrací řád TO pro rok 2019 bude na www.solidarita.cz nebo v klubovně TO.

      S pozdravem a přáním dobré tenisové sezóny 2019

                                                                                             Petr Sommer                                                                                                                               

                                                                                             předseda TO

                                                                                            

 

 


Přiložené soubory

pdf DefInformace o prováděném zpracování osobních údajů2018.pdf