Podpořte nás na Facebooku!

Zprávy pro členy

      Vážení přátelé,

 Zahájení tenisové sezóny za předpokladu dobrého počasí bude 9. 4. 2018. Posunutí termínu v závislosti na počasí je možné.

Aktuální informace o předpokládaném začátku sezóny budou uveřejněny začátkem dubna na našich webových stránkách www.solidarita.cz

 Členské příspěvky na sezónu 2018:

 1. Část je členský příspěvek TJ SOLIDARITY ve výši 1000,- Kč.

Platí pouze řádní členové TJ Solidarita ( kategorie Celodenní hráči).

Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2018 výhradně bezhotovostní platbou na účet TJ SOLIDARITA :

Česká spořitelna č.ú. 2336851369/0800            

Variabilní symbol : zůstává stejný jako v loňském roce.

Platí pouze řádní členové TJ Solidarita ( kategorie Celodenní hráči)

 2. Část je oddílový příspěvek na provoz oddílu:                   

           - Celodenní hráči                     2 000,-Kč

           - Dopolední hráči                     1 000,-Kč

           - Dorostenci                            1 500,-Kč

           - Žáci                                      1 000,-Kč                                                                  

           - Přípravka                              1 000,- Kč                                  

Uhrazujte ho nejpozději do 31. března 2018 výhradně bezhotovostní platbou na účet TJ SOLIDARITA :

Česká spořitelna č.ú. 283615389/0800            

Variabilní symbol : zůstává stejný jako v loňském roce.

Pokud jste zapomněli VS, můžete si ho najít na http://www.solidarita.cz/vybor-tj/s-26 nebo si ho vyžádat na vmasat@seznam.cz nebo zavolat na 602361893.

V případě dlouhodobé nemoci je možné požádat výbor TO o snížení oddílového příspěvku. Žádosti podávejte do 15. 3. 2018.

 V případě neuhrazení členských příspěvků do 30.4.2018 bude Vaše členství zrušeno.

Zdůrazňuji povinnost hlásit změny Vašich kontaktních údajů na adrese tenis@solidarita.cz

Prosím o respektování pokynů správce a dodržování Hracího řádu.

Hrací řád TO je k nahlédnutí na www.solidarita.cz nebo v klubovně TO.

      S pozdravem a přáním dobré tenisové sezóny 2018

                                                                                             Petr Sommer

                                                                                             předseda TO

 

 


Přiložené soubory

file Informace o prováděném zpracování osobních údajů.rtf