Přihláška

Žádáme všechny nové hráče (zákonné zástupce), kteří mají zájem o tréninky, aby vyplnili tuto přihlášku. Stejně tak stávající hráči vyplňují přihlášku vždy před začátkem daného období jarní-letní sezóna, podzimní sezóna, zimní halová sezóna, zadávají pouze základní údaje (jméno, příjmení a požadavky na trénink) nebo případně vyplní změnu stávajících údajů. Přihlášku vyplňte nejpozději 2 týdny před danou sezónou. Včasná kompletace přihlášek nám umožní vytvořit rozvrh dle Vašich požadavků.

Hráč *

Nový hráč
Stávající hráč stávající hráč (zákonný zástupce), pokud nedošlo k nějaké změně, vyplňuje pouze jméno, příjmení a požadavky k tréninku

Informace o hráči

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa:
Hráč je:
Vlastní raketa:
Úroveň:


Jak dlouho dítě hraje:
Zdravotní omezení dítěte:
Chci, aby moje dítě hrálo:
(doplňte počet hodin)
týdně
Počet dětí ve skupině:


V případě jiného počtu dětí ve skupině než požadujete, Vás budeme informovat.

V případě, že jste zaškrtli trénink vícekrát týdně, uveďte, prosím, např. 1x individuální hodina a 1x ve dvojici nebo 2 x ve dvojici až trojici.

Časové možnosti (uveďte, prosím, co nejširší rozpětí časů od 13:00 do 20:00), např. pondělí 14 – 17, úterý 13 – 20, pokud ten den nemůže, nevyplňujte).

Pondělí -
Úterý -
Středa -
Čtvrtek -
Pátek -
URL

Mám zájem o kondiční přípravu

Jiná sdělení pro trenéry

Kontakt na zákonné zástupce (žádáme o kontakt, alespoň na jednoho)

Zákonný zástupce I
Jméno
Mobil
E-mail

Zákonný zástupce II
Jméno
Mobil
E-mail

Po odeslání přihlášky Vás budeme v nejbližší době kontaktovat, pokud se jedná o období před sezónu (jaro-léto, podzim, zima), vyčkejte a jakmile bude rozvrh na dané období znám, budeme Vás informovat. V případě ujasnění požadavků se Vám ozveme.

+420 731 315 754 (letní sezona)
+420 776 012 755 (zimní sezona - hala)
Online rezervace
Pro rezervaci hřišť volejte na uvedené telefonní číslo nebo použijte náš rezervační systém