Podpořte nás na Facebooku!

Kontakt

Předseda výboru TJ:

Ladislav Šabach     E-mail: ladislav.sabach@seznam.cz

Člen výboru TJ a předseda tenisového oddílu:

Petr Sommer     E-mail: sommer.petr@elfis.cz

Člen výboru TJ a předseda nohejbalového oddílu:

Miroslav Jakoubek     E-mail: mirek.jakoubek@volny.cz

Hospodářka, členka výboru TJ:

Jitka Bartoňová     E-mail: j.bartonova@local-net.cz

Tajemník výboru TJ:

Vladimír Mašát     E-mail: vmasat@seznam.cz