Podpořte nás na Facebooku!

Jak funguje závodní tenis

Závodní hráči TJ Solidarita Praha 10 jsou registrováni u ČTS, účastní se pravidelně mistrovských utkání, turnajů, kondiční přípravy a trénují odpovídající množství hodin s klubovými trenéry, kteří mají v kompetenci závodní hráče. Celý systém závodního tenisu je nastaven a koncepčně řízen šéftrenérem TJ Solidarita Praha 10 Ing. Stanislavem Pařízkem v úzké spolupráci s vedením klubu a zástupcem Výboru TO (Tenisového Oddílu) pro závodní tenis a práci s mládeží Petrem Jakoubkem (aktivní hráč a kapitán týmu TJ Solidarita Praha 10 A (Pražská divize), 107. na CŽ dospělých v letech 2008-2010, 2. trenérská třída). Hráči jsou šéftrenérem přidělováni k jednotlivým trenérům. Rozvrh hodin sestavuje Trenérská rada (účastní se jí všichni tenisoví trenéři TJ Solidarita Praha 10 vč. zástupce Výboru TO pro závodní tenis, schází se jednou měsíčně vyjma letních prázdnin). Příslušní trenéři pak informují zákonné zástupce. Závodní hráči mají možnost postupu do tzv. Akademie závodního tenisu – AZT (více informací v sekci Akademie závodního tenisu – AZT). O zahájení fungování AZT budete včas informováni.

 

Trenérský tým pro vás rodiče sestavil ideální podobu týdenního tréninkového plánu a počtu hodin, které by s oddílovými trenéry TJ Solidarita měli závodní hráči TO trénovat tak, aby oddíl mohl pozitivně ovlivnit výkonnost hráčů. S tímto množstvím tréninku mají hráči šanci uspět na turnajích a mistrácích, má smysl s nimi počítat do A mužstev, zahrnout je do systému podpory hráčů prostřednictvím grantů atd. Tréninkové dávky mohou být v individuálních případech upraveny z důvodů zdravotních či jiných po dohodě rodiče daného hráče se šéftrenérem, který to bude konzultovat s příslušným trenérem daného hráče a bude o tom informovat na Trenérské radě. Tréninky jsou rozděleny na letní období (od poloviny dubna do prvního týdne v říjnu kromě letních školních prázdnin) a zimní období (druhý týden října až polovina dubna). Uvedená tréninková činnost hráčů Solidarity je vedena a organizována trenéry závodních hráčů TJ Solidarita:

Baby:

Letní i zimní období min. 2 x týdně – ideálně 1 x sólo + 1 x dvojice/trojice; případně 2 x dvojice

Mladší žáci:

Zimní období – ideálně 1 x sólo + 1 x dvojice; případně 2 x dvojice

Letní období – ideálně 1 x sólo + 2 x dvojice; případně 1 x sólo + 1 x dvojice + 1 x trojice

Kromě těchto tréninků chodí hráči i na kolektivní trénink, účastní se kondiční přípravy, sparinků a turnajů.

Starší žáci a dorost:

Zimní období - ideálně 1 x sólo + 2 x dvojice; případně 1 x sólo + 1 x dvojice + 1 x trojice

Letní období - ideálně 1 x sólo + 2 x dvojice

Kromě těchto tréninků chodí hráči i na kolektivní trénink, účastní se kondiční přípravy, sparinků a turnajů.